Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti

Pozor, nezapomněli jste na daň z nemovitých věcí?

Je půlka ledna roku 2019 a je na čase si připomenout, že ti, kteří minulý rok koupili nemovitost, musí na finanční úřad a do konce ledna podat daňové přiznání k této dani, běžně označované jako daň z nemovitostí (starší název). Lhůta pro podání daňového přiznání je tedy k 31.1.2019 a rozhodujícím okamžikem je v tomto případě datum na podacím razítku úřadu nebo pošty.

Je to jediná daň, která se platí dopředu a rozhodující stav pro platbu této daně je k 1.1. 2019.

Koupili jste nemovitost, respektive jste v procesu převodu nemovitosti, nicméně vlastnické právo ještě není převedeno na vás? I vy musíte daňové přiznání podat, nicméně na to máte delší lhůtu. V tomto případě je nutné podat daňové přiznání do konce 3 měsíců od provedení vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

S podáním daňového přiznání není radno otálet, protože vám za delší prodlení naskakuje penále, které činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení.

Toto penále vám finanční úřad promine v případě, že bude nižší než 200 Kč, nicméně bych se na to nespoléhal.

Prodali jste minulý rok nemovitost? Prodávajících se týká oznamovací povinnost finančnímu úřadu, abyste se této povinnosti zbavili, a to také do 31.1.2019. Oznamovací povinnost splníte tím, že na příslušný finanční úřad pošlete čestné prohlášení, že už nejste majitelem nemovitosti. K čestnému prohlášení pro jistotu přiložte výpis z katastru nemovitostí (Nahlížení do KN - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/).

Koupili jste nemovitost a nyní řešíte, na jaký finanční úřad zajít? Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, kam nemovitost spadá. Takže nezáleží, kde máte trvalé bydliště, záleží, kde se nemovitost nachází.

A kdy se daň platí? Je důležité daňové přiznání podat, jak jsme si řekli výše, do 31.1.2019. Zaplatit se musí do 31.5.2019 a v případě, že daň bude vyšší, jak 5000 Kč, tak je možné zaplatit daň nadvakrát a to ve stejných splátkách do konce května a do 30.11.2019. Nicméně i tak můžete zaplatit celou daň ke konci května 2019.

Osobní tip: Jestli si nevíte rady s vyplněním daňového přiznání, zajděte si na příslušný finanční úřad, kde vám rádi poradí a vyplnění přiznání a samotné podání vám nezabere více jak 20 minut. Samozřejmě tam nesmíte jít na poslední chvíli J.

 Ing. Tomáš Nechvátal, osobní realitní poradce