Daň z nemovitosti - nezapomeňte podat daňové přiznání

Daň z nemovitosti - nezapomeňte podat daňové přiznání

Je před koncem ledna roku 2023 a je na čase si připomenout, že ti, kteří minulý rok koupili nebo jinak nabyli nemovitost, musí na finanční úřad a do konce ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, běžně označované jako daň z nemovitostí (starší název). Lhůta pro podání daňového přiznání je do konce ledna, tj.: do úterý 31. ledna 2023. A rozhodujícím okamžikem je v tomto případě datum na podacím razítku úřadu nebo pošty.

Je to jediná daň, která se platí dopředu a rozhodující stav pro platbu této daně je k 1.1. 2023.

Koupil jsem nemovitost a jsem v procesu převodu. Co mám dělat? 

Koupili jste nemovitost, respektive jste v procesu převodu nemovitosti, nicméně vlastnické právo ještě není převedeno na vás? I vy musíte daňové přiznání podat, nicméně na to máte delší lhůtu. V tomto případě je nutné podat daňové přiznání do konce 3 měsíců od provedení vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

S podáním daňového přiznání není radno otálet, protože vám za delší prodlení naskakuje penále, které činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení.

Toto penále vám finanční úřad promine v případě, že bude nižší než 200 Kč, nicméně bych se na to nespoléhal.

Co musím udělat, když jsem nemovitost prodal? 

Prodali jste minulý rok nemovitost? Prodávajících se týká oznamovací povinnost finančnímu úřadu, abyste se této povinnosti zbavili, a to také do 31.1.2023. Oznamovací povinnost splníte tím, že na příslušný finanční úřad pošlete čestné prohlášení, že už nejste majitelem nemovitosti. K čestnému prohlášení pro jistotu přiložte výpis z katastru nemovitostí (Nahlížení do KN - ZDE).

Kde mám podat daňové přiznání? Na kterém finančním úřadě? 

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat třemi způsoby: osobně na příslušném územním pracovišti, poštou nebo elektronicky. Pokud vlastníte datovou schránku, je pro Vás elektronická cesta povinná.

Kdy musím daň uhradit? 

A kdy se daň platí? Standardně se daňové přiznání musí podat do 31.1.2023. Zaplatit se musí do 31.5.2023. V případě, že daň bude vyšší, jak 5000 Kč, tak je možné zaplatit daň nadvakrát a to ve stejných splátkách do konce května a do 30.11.2023. Nicméně i tak můžete zaplatit celou daň ke konci května 2023.  

Kompletní informace a návody najdete na webu finanční správy ZDE.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení