Pozor! Nezapomněli jste na daň z nemovitosti?

Pozor! Nezapomněli jste na daň z nemovitosti?

Je půlka ledna roku 2021 a je na čase si připomenout, že ti, kteří minulý rok koupili nemovitost, musí na finanční úřad a do konce ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, běžně označované jako daň z nemovitostí (starší název). Lhůta pro podání daňového přiznání je do konce ledna, respektive posledním dnem je pondělí 1. února 2021. A rozhodujícím okamžikem je v tomto případě datum na podacím razítku úřadu nebo pošty.

!POZOR! Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

Je to jediná daň, která se platí dopředu a rozhodující stav pro platbu této daně je k 1.1. 2021.

Koupil jsem nemovitost a jsem v procesu převodu. Co mám dělat? 

Koupili jste nemovitost, respektive jste v procesu převodu nemovitosti, nicméně vlastnické právo ještě není převedeno na vás? I vy musíte daňové přiznání podat, nicméně na to máte delší lhůtu. V tomto případě je nutné podat daňové přiznání do konce 3 měsíců od provedení vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

S podáním daňového přiznání není radno otálet, protože vám za delší prodlení naskakuje penále, které činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení.

Toto penále vám finanční úřad promine v případě, že bude nižší než 200 Kč, nicméně bych se na to nespoléhal.

Co musím udělat, když jsem nemovitost prodal? 

Prodali jste minulý rok nemovitost? Prodávajících se týká oznamovací povinnost finančnímu úřadu, abyste se této povinnosti zbavili, a to také do 1.2.2021. Oznamovací povinnost splníte tím, že na příslušný finanční úřad pošlete čestné prohlášení, že už nejste majitelem nemovitosti. K čestnému prohlášení pro jistotu přiložte výpis z katastru nemovitostí (Nahlížení do KN - ZDE).

Kde mám podat daňové přiznání? Na kterém finančním úřadě? 

Koupili jste nemovitost a nyní řešíte, na jaký finanční úřad zajít? Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, kam nemovitost spadá. Takže nezáleží, kde máte trvalé bydliště, záleží, kde se nemovitost nachází.

Kdy musím daň uhradit? 

A kdy se daň platí? Standardně se daňové přiznání musí podat do 31.1.2021. Zaplatit se musí do 31.5.2021 a v případě, že daň bude vyšší, jak 5000 Kč, tak je možné zaplatit daň nadvakrát a to ve stejných splátkách do konce května a do 30.11.2021. Nicméně i tak můžete zaplatit celou daň ke konci května 2021. Ale jak bylo napsáno výše, letos je lhůta pro podání daňového přiznání prodloužena do 31.3.2021.

 

Kompletní informace a návody najdete na webu finanční správy ZDE.