Pozor, nezapomněli jste na daň z nemovitých věcí?

Pozor, nezapomněli jste na daň z nemovitých věcí?

Je půlka ledna roku 2020 a je na čase si připomenout, že ti, kteří minulý rok koupili nemovitost, musí na finanční úřad a do konce ledna podat daňové přiznání k této dani, běžně označované jako daň z nemovitostí (starší název). Lhůta pro podání daňového přiznání je tedy k 31.1.2020 a rozhodujícím okamžikem je v tomto případě datum na podacím razítku úřadu nebo pošty.
Je to jediná daň, která se platí dopředu a rozhodující stav pro platbu této daně je k 1.1. 2020.
 

Koupili jste nemovitost? 

Koupili jste nemovitost, respektive jste v procesu převodu nemovitosti, nicméně vlastnické právo ještě není převedeno na vás? I vy musíte daňové přiznání podat, nicméně na to máte delší lhůtu. V tomto případě je nutné podat daňové přiznání do konce 3 měsíců od provedení vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.
 
S podáním daňového přiznání není radno otálet, protože vám za delší prodlení naskakuje penále, které činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení. Toto penále vám finanční úřad promine v případě, že bude nižší než 200 Kč, nicméně bych se na to nespoléhal.
 

Prodali jste nemovitost? 

Prodali jste minulý rok nemovitost? Prodávajících se týká oznamovací povinnost finančnímu úřadu, abyste se této povinnosti zbavili, a to také do 31.1.2020. Oznamovací povinnost splníte tím, že na příslušný finanční úřad pošlete čestné prohlášení, že už nejste majitelem nemovitosti. K čestnému prohlášení pro jistotu přiložte výpis z katastru nemovitostí (Nahlížení do KN - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/).
 
Koupili jste nemovitost a nyní řešíte, na jaký finanční úřad zajít? Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, kam nemovitost spadá. Takže nezáleží, kde máte trvalé bydliště, záleží, kde se nemovitost nachází.
 
A kdy se daň platí? Je důležité daňové přiznání podat, jak jsme si řekli výše, do 31.1.2020. Zaplatit se musí do 31.5.2020 a v případě, že daň bude vyšší, jak 5000 Kč, tak je možné zaplatit daň nadvakrát a to ve stejných splátkách do konce května a do 30.11.2020. Nicméně i tak můžete zaplatit celou daň ke konci května 2020.
 
Osobní tip: Jestli si nevíte rady s vyplněním daňového přiznání, zajděte si na příslušný finanční úřad, kde vám rádi poradí a vyplnění přiznání a samotné podání vám nezabere více jak 20 minut. Samozřejmě tam nesmíte jít na poslední chvíli J.