Zrušení předkupního práva 1.7.2020

Zrušení předkupního práva 1.7.2020

Práva a povinnosti spoluvlastníků nemovitých věcí upravuje NOZ – nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který byl účinný od 1. 1. 2014. V NOZ došlo ke zrušení předkupního práva. Nicméně novelou účinnou od 1.1.2018 bylo předkupní právo zpět.
 
A v tomto znění Předkupní právo nejvíce zasáhlo prodeje bytů s garážovým nebo parkovacím stáním. Parkovací nebo garážové stání totiž nebylo v drtivé většině případů ve vlastnictví majitele bytu (bytové jednotky), ale bylo zapsáno jako spoluvlastnický podíl na garáži jako nebytové jednotce nebo podílem na pozemku vedle bytového domu, na němž bylo vybudováno parkoviště.

Co to znamenalo v praxi?

V praxi to znamenalo (znamená), že majitel bytové jednotky nebyl majitelem garážového nebo parkovacího stání, ale vlastnil jen podíl na garážovém stání nebo na pozemku parkovacího stání spolu s ostatními uživateli. A při prodeji bytu se stáním musel nabídnout ostatním spoluvlastníkům tento podíl (stání) ke koupi.
 
A aby toho nebylo málo, tak majitel musel najít kupce, uzavřít s ním Kupní smlouvu a tu předložit spoluvlastníkům (sousedům), kteří se mohli do 3 měsíců vyjádřit, jestli za těchto podmínek předkupní právo využijí nebo nikoli. Tento proces se dal urychlit tím, že spoluvlastník podepsal dobrozdání, že se předkupního práva vzdává.
 
Jenže je spousty bytových domů, kde je hodně bytových jednotek, tedy spoluvlastníků a museli se obejít všichni, třeba 20 nebo i více. A když jste někoho nezastihli, typicky, když svůj byt pronajímal a bydlel třeba na opačném konci republiky nebo v zahraničí, museli jste počkat zmíněné 3 měsíce.

Co se přesně mění?

A novelou občanského zákoníku, č. 163/2020 Sb., s účinností od 1. července 2020 se předkupní právo víceméně ruší. Kromě výjimek, které jsou sepsány v § 1124 a 1125 občanského zákoníku. Zde bych vypíchl spoluvlastnictví v případě dědictví, kdy spoluvlastníci mají povinnost uplatnit předkupní právo max. do 6 měsíců.
 
Pro úplnost musím dodat, že zrušení předkupního práva se týká i dalších nemovitostí, např. rodinných domů nebo pozemků, které jsou v podílovém spoluvlastnictví. Samozřejmě kromě výjimek, viz výše.
 
Můžeme tedy předpokládat, že zrušení předkupního práva usnadní prodej bytových jednotek, s nimiž bylo spojeno i právo na užívání garážového nebo parkovacího stání.
 
V případě, že řešíte prodej nemovitosti nebo cokoli ohledně realit, zavolejte mi nebo napište, probereme to u dobré kávy a vše spolu vyřešíme.
 

TADY PRACUJI, TADY JSEM DOMA

Realitní služby – Slavkov u Brna, Rousínov, Vyškov, Brno, Holubice, Drnovice, Tučapy, Komořany, Kovalovice, Tvarožná, Velatice, Mokrá-Horákov, Hostěnice, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Podolí, Šlapanice, Jiříkovice, Blažovice, Dražovice, Letonice, Nemčany, Hodějice, Křenovice, Zbýšov, Prace, Kobylnice, Sokolnice, Žatčany, Moutnice, Bošovice, Milešovice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Rašovice, Bučovice, Nevojice, Kojátky, Kyjov, Sobůlky, Věteřov, Dražůvky, Želetice, Karlín, Svatobořice, Šardice, Hovorany, Čejč, Klobouky u Brna, Morkůvky, Kašnice, Borkovany, Diváky, Velké Hostěrádky, Milotice, Dubňany, Blansko, Lelekovice, Lipůvka, Česká, Vranov, Adamov, Babice nad Svitavou, Habrůvka, Křtiny, Ochoz u Brna, Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Bukovina, Bukovinka, Račice-Pístovice, Olšany, Habrovany a další..